·   +421 911 476 608   ·   24h online detský eshop (7/12/2023)

Copyright

DOPRAVA ZDARMA
pri objednávke nad 49€

Slovenská pošta
List do 2kg – 2,95€
Balík doručený na poštu – 2,50€
Balík doručený na adresu – 3,70€
Dobierka / Prevod – +1,20€ / 0€

Tovar je doručený do 2-3 pracov​ných dní od expedície zásielky, platí pre položky SKLADOM.

Platba - bankový prevod
Výzvu k úhrade objednávky obsahujúcu sumu, číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým máte úhradu vykonať, obdržíte
e-mailom.

sideblock

Prečo my?

Ručíme za to, že každý produkt je 100% originál z kategórie HandMade.

 

Spolupracujeme len s preverenými obchodnými partnermi.

 

Doručenie do 2-3 pracov​ných dní.
Platí pre produkty skladom.

 

V prípade nespokojnosti Vám vrátime peniaze do 14 dní, bez udania dôvodu.
Bližšie info vo Všeobecných OP.

 

Nájdete nás aj na Facebooku a radi poradíme.

sideblock

Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek ponúkané rady alebo iné informácie zverejnené na našich webových stránkach, majú len informatívny charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá a ani nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za kroky konkrétneho užívateľa alebo za konanie akejkoľvek inej osoby v tejto súvislosti.

Tieto podmienky používania internetových stránok www.dadaaa.sk sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musel vopred informovať.

Používaním tejto webovej stránky a využívaním jej služieb užívateľ súhlasí a prijíma uvedené podmienky.

Autorské práva

Majiteľom všetkých autorských práv k internetovej stránke www.dadaaa.sk, jej dizajnu, uverejneným obrázkom a textom je podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov jej prevádzkovateľ. V prípade použitia časti textu internetových stránok po predchádzajúcom výslovnom súhlase prevádzkovateľa sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.dadaaa.sk ako zdroj informácií.

Zodpovednosť

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely, informácie o produktoch a službách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.dadaaa.sk (ďalej len „Dadaaa“)

Andrea Bánóová - DADAAA
Ľubovnianska 3190/10
851 07 Bratislava
IČO: 44517882

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode Dadaaa v rozsahu: (meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

Marketingu

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si nebudete priať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Prevádzkovateľ prehlasuje

  • spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
  • nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, chránime pred zneužitím a nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom. Svoje údaje môžete tiež meniť v sekcii Váš účet.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

E-mail: info@dadaaa.sk

Design and Development by ARCHEN.sk © 2008-2018 | All rights reserved